Bijzondere Omstandigheden

Iedere student heeft dezelfde rechten op studiesucces. De TU/e staat hier volledig achter. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet in het gemiddelde tempo je studie kunt afronden. Voor deze speciale gevallen biedt de TU/e  (financieel) ondersteunende regelingen: