Studeren en Topsport

Naast academisch presteren staat presteren op sportgebied hoog in het vaandel bij de TU/e. Zo telt Eindhoven meer dan 35 studentensportverenigingen. In het uitoefenen van topsport gaat veel tijd en energie zitten, soms betekent dit dat je studie eronder lijdt.

Aanmelding

Elke student die de status van topsporter wenst, kan een intakegesprek aanvragen met de directeur van het sportcentrum, de heer Wim Koch. Deze adviseert de studentendecanen om wel of niet een topsportstatus toe te kennen. Na toekenning van de topsportstatus informeert de studentendecaan de opleiding en verzoekt de opleiding de student behulpzaam te zijn met het samenstellen van een studiepakket waarbinnen zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met de eisen die de studie stelt en met de eisen die de topsport stelt.

Financiële ondersteuning

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor topsport financiële ondersteuning te krijgen via het profileringsfonds. De maximale ondersteuning gaat uit van een studievertraging van 12 maanden.