Tijdelijk Uitschrijven

Door een functiebeperking kunnen er (al dan niet voorziene) situaties ontstaan waardoor je een bepaalde periode (langer dan twee maanden) niet kunt studeren. Om te bepalen of het voor jou verstandig is je tijdelijk uit te schrijven, is overleg met een studentendecaan noodzakelijk. Tussentijdse uitschrijving dient altijd plaats te vinden door een schriftelijk verzoek te richten aan het College van Bestuur. Dit verzoek dien je vervolgens in bij Education and Student Affairs (ESA).