Waar kun je terecht?

De TU/e kent een centraal meldpunt voor studeren met een functiebeperking bij Education and Student Affairs (ESA). Ook kun je je met vragen wenden tot de studieadviseur van de faculteit waar je studeert. Uiteraard wordt de inhoud van de gesprekken altijd vertrouwelijk behandeld.

Studieadviseur

Een eerste aanspreekpunt is vaak de studieadviseur van je faculteit. Deze kan je wijzen op de mogelijkheden binnen de faculteit. Kan de studieadviseur niet al je vragen beantwoorden, dan zal hij/zij je doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Education and Studenten Affairs Centrum (ESA).

Education and Student Affairs (ESA)

Op centraal niveau kunnen de studentendecanen van ESA je ondersteuning bieden. Zij kunnen je helpen met vragen op het gebied van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld studiefinanciering, inschrijving, rechtspositie van de student, het Profileringsfonds, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). Ook kunnen ze de examencommissie van jouw faculteit adviseren ten aanzien van bijvoorbeeld verlenging van tentamentijd (vaak voorkomend bij dyslexie) of meer specifieke aanpassingen voor je regelen. Een afspraak met de studentendecaan kun je zelf inplannen via de website.