Diploma's, Graden en Titels

Alle fasen van de opleidingen van de TU/e worden afgesloten met een examen, waarvoor je je zelf moet aanmelden via internet.

Slaag je voor een examen, dan krijg je op vastgestelde data het bij het examen behorende getuigschrift uitgereikt. Het diploma gaat vergezeld van een officieel Diploma Supplement (voorbeeld supplement Bachelor / voorbeeld supplement Master) met daarin een beschrijving van het Nederlands Hoger Onderwijssysteem en een overzicht van behaalde cijfers.

Het Diploma Supplement is opgesteld conform de richtlijn van de Europese Commissie en wordt kosteloos verstrekt aan alle afgestudeerden.

Graden/Titels Masteropleidingen

Wanneer je slaagt voor het afsluitend examen van een Masteropleiding van de TU/e, dan wordt je de graad ‘Master of Science’ verleend. Deze graad mag tot uitdrukking worden gebracht door ‘MSc’ achter de naam te plaatsen.

Ook ben je gerechtigd tot het voeren van de titel ‘ingenieur’ (afgekort tot ir. te plaatsen voor de naam), echter niet gelijktijdig.

Graad/Titel Bacheloropleidingen

Wanneer je slaagt voor het afsluitend examen van een Bacheloropleiding van de TU/e, dan wordt je de graad ‘Bachelor of Science’ verleend. Deze graad mag tot uitdrukking worden gebracht door ‘BSc’ achter de naam te plaatsen.