PlanApp

De TU/e Planapp is de ideale manier om je studiekeuzes inzichtelijk te maken. De TU/e Planapp maakt het makkelijk om te zien welke keuzes je nog moet en kan maken binnen je bachelor studie. De Planapp geeft aan welke vakken rooster technisch gekozen kunnen worden. Tevens geeft de Planapp aan welke vakken er bij een bepaald vakkenpakket horen en wat de inhoud is van een vak. De gekozen vakken kunnen gesleept worden naar de gewenste plek in het studie rooster.

Tips!

  1. Start in de Planapp met het kiezen van een Major (via "options" and "change major").
  2. Om te kijken in welke leerlijn een bepaald vak zit dien je het vak te selecteren en te klikken op "planning". Het wordt dan zichtbaar in welke leerlijnen een bepaald vak zich bevindt.
  3. Zodra je klaar bent, kun je de geldigheid van deze planning valideren op volledigheid van major- en basisvakken, op 180 ECTS, op aanwezigheid en volledigheid van een USE leerlijn en de aanwezigheid van coherente keuzepakketten. Gebruik hiervoor de knop "Validate".

Voor vragen of opmerkingen over de Planapp of over mogelijkheden in het rooster kun je contact opnemen met roosters@tue.nl.