Tentamenroosters

Tentamenroosters voor de vakken waarvoor je je hebt inschreven kun je vinden in My Timetable

In de download geeft Q5 de interimperiode aan. 

Interim examinationsmon 14 August 2017 through sat 19 August 2017
registration closing date non-Bachelor College examinations: sun 6 August 2017

Succes met je tentamens - voorkom tentamenfraude

Tijdens je tentamens wil je natuurlijk optimaal te presteren. Dit gaat het beste als er duidelijke regels zijn om de tentamenafname zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voorkom dat je betrokken raakt bij een onregelmatigheid of een vermoeden van fraude en zorg daarom dat je in ieder geval:

  • 15 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig bent;
  • je kunt legitimeren met campuskaart of geldig legitimatiebewijs;
  • de instructies op het voorblad zorgvuldig leest;
  • mediadragende devices (zoals telefoons en smart watches) uitschakelt en opbergt in een gesloten tas.

Wanneer onze surveillanten fraude vermoeden of wanneer er zich onregelmatigheden voordoen, zullen zij hiervan een proces verbaal opmaken voor de Examencommissie. Meer informatie over Toetsen en beoordelen en de Regeling Centrale Tentamenafname, klik hier.