FAQ Studiefinanciering 1 september 2015

Ik volg per september 2014 een bachelorstudie. Als ik stop met deze studie, val ik dan onder het nieuwe stelsel als ik per september 2015 opnieuw ga studeren?
Als je in studiejaar 2014-2015 begint aan een bachelorstudie, op of na 1 september 2015 overstapt naar een andere bachelorstudie of tussentijds stopt en later weer begint, houd je aanspraak op de basisbeurs en val je nog niet direct onder het nieuwe stelsel voor studiefinanciering. Voor een hbo-bachelor kun je 4 jaar basisbeurs krijgen (48 maanden). Voor een wo-bachelor 3 jaar (36 maanden). Dat is gerekend vanaf je eerste maand mét studiefinanciering voor het hoger onderwijs.

Wanneer val ik onder het nieuwe stelsel?
Je valt onder het nieuwe stelsel in de volgende situaties:

  • Je vraagt per of na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering aan voor een bachelorstudie in het hbo of aan de universiteit
  • Je start per of na 1 september 2015 met een masterstudie en je hebt nog niet eerder studiefinanciering ontvangen voor een masterstudie
  • Je volgt per of na 1 september 2015 een universitaire bachelorstudie en je hebt al 36 maanden (of meer) studiefinanciering voor een studie in het hoger onderwijs ontvangen.

Dan krijg je geen basisbeurs meer. Je krijgt de basisbeurs in de vorm van een lening.
Je kunt wel studiefinanciering ontvangen onder de oude regels als je een studie in het mbo gaat volgen.

Als ik per 1 februari begin met een opleiding aan hbo of universiteit, kan ik dan nog een basisbeurs krijgen?
Ja, dat kan. Als je vóór 1 september 2015 begint met een opleiding aan hbo of universiteit én dan ook al studiefinanciering krijgt, heb je recht op de basisbeurs. Krijg je vanaf september 2015 voor het eerst studiefinanciering, dan val je onder het nieuwe stelsel.

Wat wordt bedoeld met de datum 1 september 2015; het moment van inschrijven of de officiële inschrijfdatum?
Met 1 september 2015 wordt bedoeld de datum per wanneer je officieel staat ingeschreven bij je bachelor- of masteropleiding. Dus niet het moment waarop je je inschrijft.

Als ik in september 2012 ben begonnen met een wo-bachelor en 1 jaar uitloop heb, krijg ik dan nog een basisbeurs vanaf 1 september 2015?
Nee, je krijgt vanaf 1 september 2015 geen basisbeurs meer voor een jaar uitloop. Je hebt nog wel recht op een eventuele aanvullende beurs en op het studentenreisproduct.

Ik wil komend jaar een andere studie gaan doen. Val ik dan onder het nieuwe stelsel?
Als je komend jaar een andere bachelor gaat doen, val je niet onder het nieuwe stelsel voor studiefinanciering. Je valt ook niet onder het nieuwe stelsel als je nu al een masterstudie doet en overstapt naar een andere master. Begin je per 1 september 2015 voor het eerst met een master? Dan geldt het nieuwe stelsel wel voor jou.

Ik wil komend jaar met mijn hbo-propedeuse overstappen naar de universiteit. Heb ik dan nog wel recht op een basisbeurs?
Als je switcht van hbo naar universiteit, houd je de basisbeurs. Je hebt recht op het aantal jaren basisbeurs dat staat voor de laatste opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Voor een wo-bachelor is dit 3 jaar. Het jaar basisbeurs dat je voor het hbo hebt gehad, gaat hier nog van af. Je houdt dan nog 2 jaar basisbeurs over voor je wo-bachelor.

Ik loop 1 jaar uit met mijn bacheloropleiding. Per 1 september 2015 begin ik met een master. Moet ik mijn basisbeurs over dat jaar uitloop terugbetalen?
Nee, je basisbeurs over het jaar uitloop wordt niet teruggevorderd. Je krijgt die basisbeurs namelijk nog onder het huidige stelsel van studiefinanciering. Voor je master kun je alleen nog lenen.