SFC04 – Help! Tentamenstress aanpakken

Doelgroep

Studenten die veel last hebben van tentamenstress en daardoor niet goed presteren tijdens tentamens of studenten die door stress niet in staat zijn goed te studeren ter voorbereiding op tentamens.

Leerdoelen

  • inzicht krijgen in de effecten van stress;
  • het maken van een concrete en realistische tentamenplanning;
  • best practices opstellen voor het maken van tentamens;
  • herkennen van uitstelgedrag en hierop een interventie toepassen;
  • het leren om gaan met stressvolle, belemmerende gedachten (Rationeel Emotieve Therapie).

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten ga je actief aan de slag met je tentamenplanning. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met stressgevoelens. Na afloop van de training heb je een plan van aanpak om succesvol de tentamenperiode tegemoet te treden.

Startdata

Deze training start in week 7 van ieder kwartiel en bestaat uit drie bijeenkomsten van elk één uur en vijfenveertig minuten. Meer informatie over deze training vind je op Osiris.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar stu.trainingen@tue.nl onder vermelding van je naam, studentnummer en de training die je wilt gaan volgen (in dit geval SFC04). Voorafgaand aan je deelname krijg je een uitnodiging voor een individueel intakegesprek waarbij bepaald wordt of de training inderdaad past bij je hulpvraag.