Clicker

Bij een groot aantal Bachelorvakken gebruik je als student op de TU/e een clicker. Deze Clicker krijg je van de TU/e in bruikleen en is te lenen bij het Notebook Service Center. Hiervoor dien je eerst een bruikleenovereenkomst te tekenen, deze is te downloaden vanaf deze pagina onder 'bruikleen overeenkomst' of verkrijgbaar bij het Notebook Service Center.

De Clicker is gratis te leen, ook al maak je geen gebruik van de TU/e notebookregeling.

Doel

Met de clicker kun je tijdens het college digitaal antwoord geven op vragen die de docent stelt en kan de docent toetsen of de lesstof is begrepen.

Daarnaast kan er interactief en klassikaal worden gewerkt aan opgaven waarmee je meteen terugkoppeling van de resultaten ontvangt.

De clicker kan ook ingezet worden bij het digitaal afnemen van tussentoetsen zodat je cijfer snel na de toets bekend is. De clicker is dan ook noodzakelijk voor het volgen van het onderwijs.

Bruikleen

De TU/e stelt de Clickers kosteloos ter beschikking aan studenten. De student krijgt de Clicker in bruikleen en dient deze bij afronden of staken van de studie weer in te leveren bij de TU/e.

Persoonlijk

De clicker wordt bij aanschaf aan jou gekoppeld door het Notebook Service Centrum. Dit betekent dat je niet met andermans clicker je tussentoetsen kunt afleggen.

Vraag je persoonlijke clicker tijdig aan. De clicker is op zijn vroegst pas op de dag na de aanvraag bruikbaar.