Bruikleen overeenkomst

Bruikleen

Wanneer je aan de TU/e komt studenten krijg je de mogelijkheid om een Clicker in bruikleen te gebruiken. De Clicker kun je ophalen bij het Notebook Service Centrum. Hiervoor tekenen je een overeenkomst waarin de voorwaarden van de bruikleen zijn vastgesteld.

Studenten die de Clicker in bruikleen krijgen dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien de Clicker door toedoen van de student defect of vermist raakt worden er vervangingskosten in rekening gebracht á €60,- of dient de student zelf een vervangende Clicker te verzorgen. Deze vervangende Clicker dient van hetzelfde type te zijn de als de door de TU/e verstrekt exemplaar.

Inleveren Clicker

Studenten die de Clicker in bruikleen hebben dienen de Clicker na het staken van de studie of het afronden van de Bachelor terug in te leveren bij het Notebook Service Centrum. Indien de student de Clicker behoudt worden er vervangingskosten in rekening gebracht á €60,-.

Machtiging Clicker

Bij de bruikleenovereenkomst teken je ook een machtiging. Hiermee geef je de TU/e toestemming om de boete voor het niet, of te laat, inleveren van de Clicker van je rekening te incasseren. Deze boete geldt bij studiestaken of het afronden van je Bachelor studie. De boete bedraagd € 20,- per week met een maximum van € 60,- en wordt vooraf per mail aangekondigd.