Type Clicker

De TU/e maakt gebruik van het type Einstruction CPS PULSE, variant PRS. Let erop dat van het type CPS Pulse meerdere varianten mogelijk zijn, waarvan de werking door de leverancier niet wordt gegarandeerd. Alleen de clickers geconfigureerd als PRS garanderen een goede werking met het systeem op de TU/e.

 Aanschaf via Amerika of andere landen buiten Europa is niet mogelijk omdat die clickers met andere software werken. Hoewel de clickers er hetzelfde uitzien zijn ze anders geprogrammeerd door de fabrikant. Het is dus feitelijk een ander type clicker. De initiële aanschafprijs van deze buitenlandse clickers is wel lager, maar er moet per zes maanden een bedrag worden betaald om deze te mogen gebruiken. Dit is binnen de Europese markt niet het geval.