Veelgestelde vragen

Heb ik mijn Clicker in bruikleen?

Vanaf collegejaar 2015 heeft de TU/e de Clickers kosteloos ter beschikking gesteld aan studenten. Je hebt je Clicker dus in bruikleen en dient deze in te leveren bij de TU/e. Indien je de Clicker behoudt, dan worden er kosten in rekening gebracht á € 60,-

Ik kreeg mijn Clicker samen met mijn notebook

Dan heb je de Clicker in bruikleen gekregen en dient deze te worden ingeleverd bij de TU/e.

Machtiging Clicker

Bij de bruikleenovereenkomst heb je ook een machtiging getekend, waarmee je de TU/e toestemming hebt gegeven om de boete voor het niet inleveren van de Clicker van je rekening te incasseren. Deze boete geldt bij studiestaken of het afronden van je Bachelor studie. De boete bedraagt € 20,- per week met een maximum van € 60,- en wordt vooraf per mail aangekondigd.

Ik heb mijn Clicker al ingeleverd

In dat geval heb je de mail waarschijnlijk per abuis ontvangen en kun je de mail als niet verzonden beschouwen. We zullen tijdens het project extra controles uitvoeren en studenten die hun clicker al hebben ingeleverd geen reminders meer sturen.

Ik ben voor mijn studie in het buitenland

Als je voor je studie in het buitenland bent, bijvoorbeeld voor een stage, dan mag je jouw clicker later inleveren. de deadline is dan 1 augustus. Als je die datum ook niet haalt, stuur dan een bericht naar esa@tue.nl zodat je naam geregistreerd wordt en goedkeuring krijgt om jouw Clicker later in te leveren.

Wat is het alternatief voor Clickers

Er komt geen een-op-een vervanging van de Clickers. In plaats daarvan is er een palet aan tools voor het bevorderen van interactie en het houden van tussentoetsen tijdens colleges. Een van de vervangers is bijvoorbeeld Mentimeter, een nieuwe tool die uitnodigt om eenvoudig actief deel te nemen aan presentaties of colleges. Voordeel is dat je niets meer hoeft aan te schaffen of mee te nemen, alles wat je nodig hebt is een internetverbinding.

Moet ik een nieuwe tool aanschaffen?

Nee

Ik heb mijn Clicker gekocht, moet ik deze ook inleveren?

Je bent niet verplicht om een zelf aangeschafte Clicker in te leveren. Maar als deze thuis in de weg ligt dan mag je deze gewoon inleveren. We gaan op zoek naar een goede herbestemming voor de Clickers.

Ik kan niet op de aangegeven tijdstippen.

In dat geval kun je tot en met 5 juli gebruik maken van de inleverbox die zal staan bij IMS Services/Student in het MetaForum.

Kan ik mijn Clicker eerder inleveren?

Alleen als je jouw opleiding vroegtijdig beëindigd, of als je afstudeert.

Mijn Clicker is defect, kan ik deze toch inleveren?

Ook voor defecte Clickers zullen wij een geschikte herbestemming vinden, of deze milieubewust afvoeren.

Ik heb andere vragen of opmerkingen

In dat geval kun je contact op nemen met ESA via esa@tue.nl.