Deelname en notebookuitlevering

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen aan de notebookregeling moet je het volgende doen:

  • Tijdens het afronden van je aanmelding aan de TU/e geef je aan dat je deel wilt nemen aan de notebookregeling.
  • Vul daarbij een digitaal getekend Participatie Overeenkomst in. Deze kun je rechts op deze pagina downloaden, onder het kopje: downloads.
  • Uiterlijk begin augustus is je betaling van de eigen bijdrage binnen, hiervoor ontvang je een acceptemail om de betaling te voldoen.
  • Je inschrijving is volledig afgerond
  • Uiterlijk één week voor de uitlevering van je notebook ontvang je een uitnodiging voor de notebookuitlevering. In deze uitnodiging staat of en zo ja wat je nog moet regelen om je notebook in ontvangst te kunnen nemen.

Notebookuitlevering

De uitlevering vindt één week voor de start van het collegejaar plaats op de TU/e. Voor het collegejaar 2019-2020 zal de uitreiking plaatsvinden op donderdag 29 augustus 2019. Je wordt hier per mail voor uitgenodigd. Voor de uitlevering heb je een brief ontvangen met daarin je username en password waarmee je kunt inloggen op het netwerk van de TU/e.

Er wordt verwacht dat iedereen tijdens de notebookuitlevering aanwezig is. Houd deze dag dus vrij in je agenda! Kun je echt niet aanwezig zijn op de datum van de notebookuitlevering dan is het mogelijk iemand anders te machtigen om de notebook voor je op te halen.

Om iemand anders te machtigen moet je:

  • Het machtigingsformulier uitprinten
  • Het formulier invullen en ondertekenen (zowel student als gemachtigde)
  • Gemachtigde komt op tijdstip van de uitnodiging
  • De gemachtigde geeft het machtigingsformulier, een kopie van het identiteitsbewijs (neem ook het origineel mee) van zichzelf en van de student af. Deze formulieren worden gecontroleerd aan de hand van het identiteitsbewijs en vervolgens kan de gemachtigde de betreffende contracten ondertekenen en de notebook in ontvangst nemen