Werkplekken in Flux

De werkplekken in de middengebieden van Flux, vanaf verdieping 2 en hoger, zijn gereserveerd voor studenten van EE en TN die bezig zijn met hun Bachelor Eindproject of afstudeerproject. De werkplekken zijn speciaal ingericht voor deze studenten omdat het voor hen van groot belang is dat zij dicht bij hun begeleiders kunnen zitten.