Informatie van de faculteiten

Elke faculteit heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor internationale stages en exchange-programma's.

Het is verstandig om op tijd na te gaan aan welke specifieke eisen je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de exchangeprogramma's van je faculteit of om op buitenlandse stage te mogen gaan.

Omdat de meeste buitenlandse studie/stage perioden in de laatste fase van de studie plaatsvinden, is het verstandig om je plannen ook te overleggen met je mentor, docent of professor die je zal begeleiden in je afstudeerfase.

Wanneer je plannen hebt om voor exchange of stage naar het buitenland, dan is het ook belangrijk om hierover zo snel mogelijk met de internationaliseringscoördinator van je faculteit te gaan praten.