Informatie van de faculteiten

Elke faculteit heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor internationale stages en exchange-programma's.

Het is verstandig om op tijd na te gaan aan welke specifieke eisen je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de exchangeprogramma's van je faculteit of om op buitenlandse stage te mogen gaan.

Omdat de meeste buitenlandse studie/stage perioden in de laatste fase van de studie plaatsvinden, is het verstandig om je plannen ook te overleggen met je mentor, docent of professor die je zal begeleiden in je afstudeerfase.

Wanneer je plannen hebt om voor exchange of stage naar het buitenland, dan is het ook belangrijk om hierover zo snel mogelijk met de internationaliseringscoördinator van je faculteit te gaan praten.

Masterprograms
DepartmentMaster from 2015Master phasing oute-mail

Industrial Engineering &

Innovation Sciences

Operations Management & LogisticsOperations Management & Logistics phasing outIE
Innovation ManagementInnovation Management phasing out
Human-Technology Interaction
Human-Technology Interaction phasing outIS
Innovation SciencesInnovation Sciences phasing out
Mechanical Engineering  Automotive Technology

Automotive Technology phasing out
IO MW
Mechanical EngineeringMechanical Engineering phasing out
Systems & ControlSystems & Control phasing out
Sustainable Energy TechnologySustainable Energy Technology phasing out
Applied PhysicsApplied PhysicsApplied Physics phasing outAP
Science and Technology of Nuclear FusionScience and Technology of Nuclear Fusion phasing out
Built Environment  Architecture, Building and Planning  Architecture, Building and Planning phasing outB
Construction Management & EngineeringConstruction Management & Engineering phasing out
Chemical Engineering and ChemistryMaster Chemical EngineeringIO CE
Bachelor Scheikundige Technologie
Electrical EngineeringElectrical EngineeringElectrical Engineering phasing outEE
Mathematics and Computer ScienceBusiness Information Systems Business Information Systems phasing outWisk/I
Computer Science and EngineeringComputer Science and Engineering phasing out
Embedded SystemsEmbedded Systems phasing out
Industrial and Applied MathematicsIndustrial and Applied Mathematics phasing out
Biomedical EngineeringBiomedical EngineeringBiomedical Engineering phasing outBME
Medical EngineeringMedical Engineering phasing out
Industrial DesignMaster Industrial DesignMaster Industrial Design phasing outID
Bachelor Industrial Design