Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Studeer jij momenteel aan de TU/e? Denk je aan studeren, stage lopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring.

Voor wie?

Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de TU/e die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Selectiecriteria:

  • Je volgt een voltijd opleiding aan de TU/e.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in buiten de EER.
  • Je hebt recht (gehad) op Nederlandse studiefinanciering.

Daarnaast is de selectie gekoppeld aan excellentie: het gewogen cijfergemiddelde en studievoortgang van de aanvrager.

Aanvragen Holland Scholarship 2019/2020

De aanvraag- en toekenningsprocedure voor Holland Scholarship 2019/2020:

Studenten die een aanvraag indienen voor Fonds International Experience dingen automatisch mee naar een Holland Scholarship beurs. Toekenning van de beurzen is gekoppeld excellentie (gewogen cijfergemiddelde). Per kwartiel zijn er een vastgesteld aantal Holland Scholarship beurzen vastgesteld. De TU/e heeft voor academisch jaar 2019/2020 15 Holland Scholarship voor uitgaande mobiliteit beschikbaar, verdeeld over 4 kwartielen.

Voor het verkrijgen van het benodigde aanmeldformulier voor Fonds International Experience (en daarmee meteen ook voor Holland Scholarship) kan je gebruik maken van het aanmeldformulier beurzen.

Toekenning

Omdat de selectie voor Holland Scholarship gekoppeld is aan excellentie, worden de beschikbare Holland Scholarship beurzen voor 2016/2017  toegekend aan de top van de ranking list van aanvragers voor FIE 2016/2017. Per kwartiel is een quotum van beschikbare Holland Scholarship beurzen gedefinieerd. Je kan hierover meer teruglezen in de Procedure, toekenning en regelgeving voor FIE 2016/2017.

Meer informatie

Op deze website vind je meer informatie over het Holland Scholarship.

Meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen vind je hier.

Holland Scholarship wordt mogelijk gemaakt door