Verzekeringen

Aansprakelijkheids verzekering

Vraag je stagebedrijf/gastinstelling of je op je werkplek verzekerd bent voor wettelijke aansprakelijkheid.

Ziektekostenverzekering

Check je ziektekostenverzekering of deze geldig is in het land van bestemming. De basisverzekering biedt werelddekking, maar het is belangrijk om na te gaan of die dekking volstaat voor het land waar je naartoe gaat.

Sommige Nederlandse zorgverzekeringspolissen gaan bij het uitkeren van een bedrag voor gemaakte medische kosten in het buitenland namelijk uit van Nederlandse prijzen voor een vergelijkbare medische behandeling. Dit hoeft niet altijd toereikend te zijn voor de rekening in het buitenland. In deze gevallen is het dan noodzakelijk een aanvullende verzekering af te sluiten.

Wanneer je in het buitenland stagevergoeding ontvangt, kan het zijn dat je Nederlandse zorgverzekering niet meer van toepassing is en dat je een andere zorgverzekering (in het buitenland) moet afsluiten.
Meer gedetailleerde informatie hierover is onder andere verkrijgbaar via de volgende websites:

Nuffic Informatie verzekeringen buitenland
Studenten Zorgverzekeringen studeren in het buitenland en stage in het buitenland

Collectieve reisverzekering TU/e

Omdat de TU/e het belangrijk vindt dat haar studenten goed verzekerd op studie of stage naar het buitenland gaan, heeft zij een collectieve reisverzekering afgesloten voor al haar studenten die in het kader van hun studie aan de TU/e een internationale studie of stage gaan volgen en daar ook studiepunten voor ontvangen. Voor de student zijn hier geen extra kosten aan verbonden.