Weer thuis

Transcript of records van de gastinstelling

Na afronding van je buitenlandse studieperiode, ontvang je (op verzoek) van de gastinstelling een transcript of records. Dit transcript of records bevat het study programma dat je hebt gevolgd aan de gastuniversiteit, je cijferlijst en het aantal studiepunten dat je voor de gevolgde vakken hebt.

Dit transcript of records moet je inleveren bij de onderwijsadministratie van je faculteit, zodat de in het buitenland behaalde vakken kunnen worden toegevoegd aan je studieresultaten.

De behaalde studiepunten kunnen dan in ECTS-credits worden omgerekend (indien noodzakelijk) en worden bijgeschreven. ESA/io ontvangt in verband met de afhandeling van je beurs ook graag een kopie van je buitenlandse transcript of records.

In het geval van stage is een transcript of records niet van toepassing omdat de stage uiteindelijk wordt beoordeeld door je begeleider aan de TU/e.

Formaliteiten mobiliteitsbeurs

Erasmus
Het formulier "Statement of Host Institution", getekend en gestempeld door de gastinstelling, dient binnen 2 weken na je terugkomst in Nederland te worden ingeleverd bij ESA/io ter attentie van drs. A. Dijkhuis.

Daarnaast dien je ook het formulier 'ontvangstbewijs beurs' in te leveren. Het studentenverslag kun je per e-mail naar A. Dijkhuis sturen.

Fonds International Experience (FIE)
Na terugkomst in Nederland moet de student het formulier 'Statement of Host Institution' bij ESA/io inleveren. Het Experience Report mag per e-mail naar goingabroad@tue.nl worden gestuurd.

Binnen twee maanden na terugkomst ontvangen wij (indien van toepassing) graag je definitieve learning agreement en Transcript of records. Zorg ervoor dat je definitieve learning agreement en transcipt of records dezelfde informatie bevat. Nadat wij alle documenten van je hebben ontvangen en je aan alle eisen hebt voldaan, ontvang je de laatste betaling van je FEB-beurs.

Overige fondsen
Voor de formaliteiten die je dient af te handelen met overige beurzen en fondsen die je eventueel hebt ontvangen is het belangrijk om de procedures die je vooraf hebt ontvangen te checken.