SFC550 - Dutch Advanced II

Doelgroep

Internationale Bachelor & Master studenten, Exchange studenten en medewerkers die hun Nederlands willen brengen van het lower advanced niveau (CEF B1+) naar het advanced niveau (CEF B2).

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kunt u:

  • De belangrijkste ideeën uit een complexe tekst over zowel abstracte als concrete onderwerpen begrijpen.
  • Over standaardonderwerpen uit uw eigen belevingswereld met Nederlanders praten in een vloeiend gesprek. 
  • Een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over onderwerpen uit het dagelijks leven.
  • De hoofdpunten begrijpen uit een gesproken tekst over abstracte en populair wetenschappelijke onderwerpen.

Start data en registratie

Deze cursus is een kwartielcursus en wordt vier keer per jaar aangeboden. Registratie met inschrijvingscode SFC550 via Osiris.