SFC04 – Help! Tentamenstress aanpakken

Doelgroep

Studenten die veel last hebben van tentamenstress en daardoor niet goed presteren tijdens tentamens of studenten die door stress niet in staat zijn goed te studeren ter voorbereiding op tentamens.

Leerdoelen

  • inzicht krijgen in de effecten van stress;
  • het maken van een concrete en realistische tentamenplanning;
  • best practices opstellen voor het maken van tentamens;
  • herkennen van uitstelgedrag en hierop een interventie toepassen;
  • het leren om gaan met stressvolle, belemmerende gedachten (Rationeel Emotieve Therapie).

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten ga je actief aan de slag met je tentamenplanning. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met stressgevoelens. Na afloop van de training heb je een plan van aanpak om succesvol de tentamenperiode tegemoet te treden.

Startdata

Deze training start in week 7 van ieder kwartiel en bestaat uit drie bijeenkomsten van elk één uur en vijfenveertig minuten.

Aanmelden kan door online een Persoonlijke Afspraak (individueel intakegesprek) te maken met een studiemanagementadviseur. Vermeld svp in de Afspraak tekst voor welke de training je wilt volgen (bv. intakegesprek SFC02 Training Uitstelgedrag aanpakken)

Tijdens dit gesprek wordt bepaald of de training inderdaad past bij je hulpvraag. > Maak online een persoonlijke afspraak