Wat verwachten we van jou?

Wat verwachten we van jou?

Studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen hebben een zorgplicht voor studenten. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijkheden hebben om knelpunten in de studievoortgang en het welzijn van studenten op tijd te signaleren en daar met juiste begeleiding op in te spelen.   

In het proces van studiebegeleiding heb jij ook verantwoordelijkheden. Hieronder beschrijven we wat we van je verwachten om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens je studie.

Algemene verantwoordelijkheden

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je beslissingen en handelingen (of het nalaten van die handelingen) die van invloed zijn op je studie- en persoonlijke voortgang en doelen.   
 • Zorg dat je op de hoogte bent van onze regelingen en richtlijnen (zowel centraal als opleidingsspecifiek) en handel daarnaar.   
 • Houd de academische kalender in de gaten en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de deadlines voor het aanmelden voor vakken en tentamens, aanmelddeadlines voor afstuderen etc. en handel daarnaar.   
 • Gebruik alle beschikbare informatie om je studieprogramma op basis van de curriculumeisen en je persoonlijke interesses vorm te geven en zorg voor een realistische planning.   
 • Houd een overzicht bij van je voortgang.  
 • Stel vragen als iets niet duidelijk is of als je specifieke vragen of zorgen hebt. Als je niet weet aan wie je iets moet vragen, is je studieadviseur altijd een goed startpunt.   

Studiebegeleiding

 • Zorg dat je op de hoogte bent van de verschillende vormen van begeleiding die we aanbieden.   
 • Neem het initiatief om een afspraak te maken met een adviseur of tutor als je persoonlijke problemen hebt. Door je problemen in een vroeg stadium te bespreken, kun je voorkomen dat ze verergeren en kun je maatregelen treffen om eventuele studievertraging te verminderen.  
 • Meld persoonlijke omstandigheden op tijd, vooral wanneer je bijzondere faciliteiten wil aanvragen (bijvoorbeeld (financiële) ondersteuning of uitstel van het bindend studieadvies), omdat dit een vereiste is voor het verkrijgen van dergelijke faciliteiten.  
 • Als je een afspraak maakt, geef dan vooraf het doel van die afspraak aan. Als je voorafgaand aan een afspraak een intakeformulier krijgt, vul dit dan in en lever het op tijd in.    
 • Bereid je afspraak met je adviseur of tutor voor. Bedenk wat je wil bereiken tijdens je adviesafspraak. 
 • Als je een studieplanning wil bespreken met je studie(management)adviseur, stuur deze dan van tevoren op.   
 • Als je afspraak niet meer nodig is, zeg hem dan op tijd af zodat een medestudent gebruik kan maken van jouw timeslot. Als je je afspraak wil verzetten, stel dan zelf een nieuwe datum en tijd voor.   
 • We raden je aan je in te schrijven bij een huisarts, zodat we je kunnen doorverwijzen als dat nodig is. 

Contact

 • Check regelmatig je TU/e-mailaccount en reageer op e-mails als dat nodig is.  
 • Check de andere communicatiekanalen van de TU/e (studiegids, Canvas, etc.) en je faculteit regelmatig, zodat je op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws. 
 • Als je een mail stuurt naar iemand binnen de TU/e, onderteken je mail dan met je voor- en achternaam, je student-ID en de opleiding waar je staat ingeschreven.   
 • Zorg ervoor dat je contactgegevens en die van je contactpersoon in geval van een calamiteit in Osiris up-to-date zijn.