Beurzen en fondsen

De TU/e vindt het van groot belang dat iedere student zo veel mogelijk de kans wordt geboden de studie succesvol af te ronden. Soms echter zijn er omstandigheden waardoor je toch studie vertraging oploopt. Bijvoorbeeld door een functiebeperking of door de extra tijd die je kwijt bent met topsport of je persoonlijke ontwikkeling. Om (een deel van) de opgelopen studievertraging te compenseren is er in speciale gevallen financiële ondersteuning mogelijk, zoals een toelage uit het afstudeerfonds of een bestuursbeurs.