Bestuursbeurs

Bestuursbeurs

Voor een bestuursbeurs komen alle voltijd TU/e-studenten in aanmerking die recht hebben of hebben gehad op studiefinanciering, mits voldaan is aan de voorwaarden voor een bestuursbeurs.

Het gaat dan dus om prestatiebeursstudenten, maar ook studenten die een verkorte opleiding volgen (hieronder wordt verstaan een schakelprogramma met een daarop volgende Masteropleiding), studenten die rechtstreeks in de Master instromen en studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ook buitenlandse studenten, die geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs.

Onderstaande tekst is een uitwerking van de Regeling Profileringsfonds 2022-2023. Deze staat in de studiegids.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs, moet je in elk geval aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Je gaat in het studiejaar 2022-2023 een bestuursfunctie vervullen bij een organisatie die valt onder één van de koepels van studentenverenigingen (zie Bijlage 2 Regeling Profileringsfonds 2022-2023)
  • Je ontvangt voor je bestuursfunctie geen vergoeding, hetzij van de desbetreffende vereniging, hetzij anderszins
  • Je bent aan de TU/e ingeschreven als voltijdstudent en bent feitelijk studerend
  • Aan jou is nog geen graad verleend en je bent wettelijk collegegeld verschuldigd
  • Je hebt aanspraak of zou aanspraak hebben gehad op studiefinanciering (of je bent een buitenlandse student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering)
  •  Je bent ingeschreven in het tweede of volgende jaar van een bacheloropleiding of in een masteropleiding of in een pré-masterprogramma.

Direct naar

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ESA op via +31 (0)40 247 4747 of onderstaand contactformulier.

Reageren / Contact