Inspraak en medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat je je mening kunt geven en kunt meedenken over je studie en de TU/e. Dat kan op verschillende manieren: 

  • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen.  
  • Via vakevaluaties, eerstejaars-, curriculum- en alumni- enquêtes. Die voeren we uit om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. Met jouw feedback kunnen we verbeteringen doorvoeren.  
  • Via de verschillende medezeggenschapsorganen van de TU/e: de universiteitsraad (UR), de faculteitsraad (FR), de opleidingscommissie en de gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). Meer informatie hierover vind je in het studentenstatuut.  
  • Het studentenadviesorgaan (SAO), met per opleiding één studentvertegenwoordiger en (op dit moment) vier internationale studenten van diverse opleidingen 
  • In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de TU/e.  
  • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten en geschillen.  

Direct naar