Studentenstatuut

In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die jij en de TU/e ten opzichte van elkaar hebben. Het studentenstatuut is wettelijk verplicht en bestaat uit twee delen:  

  1. een instellingsdeel (geldt voor de gehele TU/e)  
  2. een opleidingsdeel (dit opleidingsdeel vind je op de pagina’s van de majors en de masteropleidingen

Het instellingsdeel is grotendeels gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), maar ook andere wetten komen ter sprake. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ESA (Education and Student Affairs) op via 040 - 247 4747 of onderstaand contactformulier. 

Contact