Er zijn omstandigheden die studeren lastig kunnen maken. Door een ziekte, functiebeperking of psychische klachten kun je tijdens je studie extra ondersteuning nodig hebben. Maar ook bij bijvoorbeeld zwangerschap, ouderschap en mantelzorg kan extra ondersteuning nodig zijn om te kunnen blijven studeren. 

Wij kunnen je helpen om het beste uit jezelf en je studie te halen. Bijvoorbeeld door je extra tijd toe te kennen voor het maken van een tentamen of door het gebruik van een laptop met spraaksoftware toe te staan. Het is ook mogelijk om een aangepaste studieplanning af te spreken en om een uitzondering te krijgen voor het bindend studieadvies. Maar hoe regel je dat? We helpen jou met tips en informatie over hoe je als (aankomend) student extra ondersteuning kunt aanvragen.

Aankomend student?

Start je binnenkort met een studie aan de TU/e en heb je extra ondersteuning nodig? Geef bij je aanmelding in Studielink aan dat je extra ondersteuning nodig hebt en neem minimaal 3 maanden voor de start van het academisch jaar contact op met onze studentendecanen via  studentcounselors@tue.nl. De studentendecaan bespreekt je situatie met je en kan de voorzieningen voor je aanvragen. 

Voor het aanvragen van de standaard tentamentijdverlenging (10 minuten verlenging per uur) hoef je geen afspraak  met de studentendecaan te maken. Als je een verslag van een deskundige uploadt via het digitale inschrijfformulier dat je in juli van ons ontvangt, zorgen wij dat je tentamenverlenging voor de start van het academisch jaar is geregeld.  

Wat is jouw situatie?

Staat jouw situatie er niet bij of twijfel je of je ondersteuning nodig hebt? Maak dan een afspraak met je studieadviseur en bespreek jouw situatie. De studieadviseur denkt met je mee in het zoeken naar oplossingen en kan je doorverwijzen als dat nodig is. 

Wat kan de TU/e voor je doen?

Als er omstandigheden zijn die je studie beïnvloeden, kun je voor begeleiding en voorzieningen terecht bij verschillende begeleiders van de TU/e. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging door je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Je studieadviseur is vaak je eerste aanspreekpunt en kan je helpen bij het opstellen van een aangepaste planning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven aan (medische) behandeling. De studieadviseur ondersteunt je bij het regelen van noodzakelijke aanpassingen binnen je opleiding. 

Voor onafhankelijk advies en (financiële) ondersteuningsregelingen bij studievertraging door je persoonlijke omstandigheden kun je terecht bij de studentendecaan. De studentendecaan kan je meer vertellen over:

Met de studentendecaan kun je ook tentamenvoorzieningen regelen, zoals: 

  • de standaard tentamenverlenging (10 minuten verlenging per uur) 
  • het gebruik van een laptop en tekst-naar-spraaksoftware. 
  • tentamens in een groter lettertype / A3 formaat 
  • tentamenlocatie met weinig prikkels 
  • statafel/ergonomische stoel  
  • diabetesmaatregelen (glucosemeter, medicatie, eten) 

Zorg ervoor dat je je studieadviseur en studentendecaan zo snel mogelijk informeert als je denkt dat je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden. 

Naast de studieadviseur en de studentendecaan kunnen een studiemanagementadviseur en een studentenpsycholoog je mogelijk ook helpen.

Financiële regelingen

Als je tijdens je prestatiebeursperiode studievertraging hebt opgelopen door persoonlijke omstandigheden kom je mogelijk in aanmerking voor:

Het is belangrijk dat je de omstandigheden die zorgen voor studievertraging binnen 2 maanden meldt bij je studieadviseur of studentendecaan. Maak gerust een afspraak met een studentendecaan als je meer wilt weten over deze regelingen. De studentendecaan bespreekt met jou of je in aanmerking komt.