Omstandigheden van invloed op je studie.

Als je een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten hebt, kun je tijdens je studie speciale voorzieningen of begeleiding nodig hebben. Wij kunnen je helpen om het beste uit jezelf en je studie te halen. Bijvoorbeeld door je extra tijd toe te kennen voor het maken van een tentamen of door het gebruik van een laptop met spraaksoftware toe te staan. We bieden ook allerlei trainingen aan, bijvoorbeeld op het gebied van het plannen en organiseren van je studie of omgaan met stress en faalangst. Verder is het mogelijk om een aangepaste studieplanning af te spreken en om een uitzondering te krijgen voor het bindend studieadvies. Maar hoe regel je dat? We helpen jou met tips en informatie over hoe je als (aankomend) student extra ondersteuning kunt aanvragen.

Aankomend student?

Start je binnenkort met een studie aan de TU/e en heb je extra ondersteuning nodig? Geef bij je aanmelding in Studielink aan dat je extra ondersteuning nodig hebt en neem minimaal 3 maanden voor de start van het academisch jaar contact op met onze studentendecanen via  studentcounselors@tue.nl. De studentendecaan bespreekt je situatie met je en kan de voorzieningen voor je aanvragen. 

Voor het aanvragen van de standaard tentamentijdverlenging (10 minuten verlenging per uur) hoef je geen afspraak  met de studentendecaan te maken. Als je een verslag van een deskundige uploadt via het digitale inschrijfformulier dat je in juli van ons ontvangt, zorgen wij dat je tentamenverlenging voor de start van het academisch jaar is geregeld.  

Wat is jouw situatie?

Staat jouw situatie er niet bij? Maak een afspraak met je studieadviseur en bespreek jouw situatie. 

Wat kan de TU/e voor je doen?

Als er omstandigheden zijn die invloed hebben op je studie kun je beroep doen op studentbegeleiding van de TU/e voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn. Wij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging, als gevolg van je omstandigheden, te voorkomen of te beperken. 

Je studieadviseur kan je helpen bij het opstellen van een aangepaste planning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven aan (medische) behandeling. De studieadviseur ondersteunt je bij het regelen van noodzakelijke aanpassingen binnen je opleiding. 

Bespreek met een studentendecaan de mogelijkheden om gebruik te maken van tentamenfaciliteiten zoals: 

  • de standaard tentamenverlenging (10 minuten verlenging per uur) 
  • het gebruik van een laptop en tekst-naar-spraaksoftware. 
  • tentamens in een groter lettertype / A3 formaat 
  • tentamenlocatie met weinig prikkels 
  • statafel/ergonomische stoel  
  • diabetesmaatregelen (glucosemeter, medicatie, eten) 

Ook voor onafhankelijk advies en (financiële) ondersteuningsregelingen bij studievertraging door je persoonlijke omstandigheden kun je terecht bij de studentendecaan. Wees je ervan bewust dat de studieadviseur en de studentendecaan zo snel mogelijk geïnformeerd moeten worden als je denkt dat je studievertraging oploopt door verzachtende persoonlijke omstandigheden. 

Financiële regelingen

Als je tijdens je prestatiebeursperiode studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden (zoals een functiebeperking of een chronische ziekte), kom je mogelijk in aanmerking voor:

Het is belangrijk dat je de omstandigheden die zorgen voor studievertraging binnen 2 maanden meldt bij je studieadviseur of studentendecaan. Maak gerust een afspraak met een studentendecaan als je meer wilt weten over deze regelingen. De studentendecaan bespreekt met jou of je in aanmerking komt. 

Speel video

We geven je graag meer informatie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar studentcounselors@tue.nl of online een afspraak maken met een studentendecaan. Met vragen kun je ook terecht bij de studieadviseur van de faculteit waar je studeert of gaat studeren. 

Uiteraard wordt de inhoud van de gesprekken altijd vertrouwelijk behandeld.