Studeren met een zintuigelijke beperking

Visuele en auditieve beperkingen

Studeren met een geheel of gedeeltelijk functieverlies van gezichtsvermogen en/of gezichtveld vraagt een extra inspanning, ongeacht de oorzaak van het functieverlies. Elke visuele beperking heeft zijn eigen kenmerken waarbij de omgeving niet goed gezien en geïnterpreteerd kan worden. Als student met een visuele beperking kun je tegen verschillende belemmeringen aanlopen waardoor het studeren, colleges volgen, tentamens maken lastig is.

Bij gehoorproblemen kan je moeite hebben met het volgen van en deelnemen aan gesproken onderwijs. Afhankelijk van je individuele omstandigheden kan ondersteuning nodig zijn bij onder andere: 

- (online) hoorcolleges, groepsgesprekken, werken in projectgroepen, auditief lesmateriaal.

- Instructies bij uitvoeren van practica en toetsen.

- Presentaties en mondelinge toetsen.

Wat kan je zelf doen?

 • Elke student is anders en heeft andere ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk om de mogelijkheden te onderzoeken en te weten wat voor jou werkt. Bespreek met een studentendecaan, je studieadviseur of mentor van je opleiding welke ondersteuning je nodig hebt om goed te kunnen studeren met een zintuigelijke beperking. Vraag hen naar de mogelijkheden die er zijn, maar houd er rekening mee dat niet alles mogelijk is. 

  Wil je meer weten over de uitdagingen die een zintuiglijke beperking met zich mee kan brengen of wil je verschillende tips lezen? Bekijk dan deze handige links over (studeren met) een visuele beperking of studeren met een auditieve beperking

 • Je eerste afspraak voorbereiden

Wat kan de TU/e voor je doen?

Als student met persoonlijke omstandigheden kan je beroep doen op studentenbegeleiding van de TU/e voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn. Wij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging als gevolg van je omstandigheden te voorkomen of te beperken. 

Lees meer

Hulpmiddelen voor jou

De verstrekte hulpmiddelen zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of met een externe reguliere professionele hulpverlener.

VISUELE BEPERKING

AUDITIEVE BEPERKING

 

GRATIS

GRATIS

 • AVA - campuslicentie op aanvraag. AVA is een real-time spraak-naar-tekst applicatie om doven en slechthorenden makkelijker met horende personen te laten communiceren door ondertiteling.

 

 

VIA ZORGVERKZEKERAAR, GEMEENTE, UWV en THUISZORGWINKEL

 • Bepaalde hulpmiddelen worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar. 
 • Maatwerkvoorzieningen (geen medische hulp) voor blijvend gebruik worden verstrekt vanuit de WMO van de gemeente
 • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV
 • Raadpleeg de Hulpmiddelenwijzer voor meer informatie over de diverse hulpmiddelen. 

VIA ZORGVERZEKERAAR, GEMEENTE, UWV en THUISZORGWINKEL

 • Bepaalde hulpmiddelen worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar. 
 • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV
 • Raadpleeg de hoorinfotheek voor meer informatie en advies over de diverse hulpmiddelen. 
 
     

 

Zintuiglijke beperkingen kunnen vele vormen aannemen en zijn vaak niet zichtbaar. De invloed van de beperking op het vermogen om te studeren varieert van een klein ongemak tot een enorme uitdaging die moed en doorzettingsvermogen van de student vergt. Voorbeeld: een student met een gehoorbeperking kan voldoende geholpen worden met gehoorapparaten. Anderen hebben misschien een gebarentolk nodig die bij elk college en elke afspraak aanwezig is. Communiceren met horende mensen is moeilijk en groepswerk kan daardoor onmogelijk worden. Docenten kunnen samenwerken met de student, de studieadviseur en de examencommissie om aan de behoeften van de student tegemoet te komen.  

 • De website 'Hogeronderwijstoegankelijk.nl' biedt informatie over verschillende beperkingen waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen. De website heeft korte teksten over de specifieke kenmerken van verschillende beperkingen, evenals een lijst van de obstakels waarmee studenten met een specifieke beperking kunnen worden geconfronteerd.
 • Overweeg met de student een gesprek aan te gaan over zijn/haar behoeften in jouw lesprogramma. Daarnaast kan je de studieadviseur van de student raadplegen.