Studieadviseur

Studieadviseur

Met vragen over je studievoortgang kun je terecht bij je studieadviseur. Meestal is begeleiding van de studieadviseur eenmalig. Als je daar behoefte aan hebt, kun je afspreken om gedurende een langere periode bepaalde problemen aan te pakken. 

De studieadviseur kan je helpen: 

  • bij studievertraging; 
  • als (persoonlijke) problemen jou belemmeren in je studievoortgang; 
  • bij de doorverwijzing naar een studentendecaan, -psycholoog of andere deskundige of instantie; 
  • de juiste keuze te maken over specifieke vakkencombinaties, de zwaarte van de studiestof en je onderwijsprogramma; 
  • bij het aanvragen van vrijstellingen en het regelen van toelatingsexamen. 

Iedere opleiding heeft een eigen studieadviseur.