Stages en afstudeeropdrachten

Een stage of een afstudeerproject uitvoeren bij een bedrijf is een onderdeel van je opleiding. Je kunt dit doen bij een Nederlands bedrijf of in het buitenland.

Stage- en afstudeerovereenkomsten

Het is gebruikelijk dat tussen jou en het bedrijf (en in sommige gevallen ook de TU/e) een overeenkomst wordt gesloten over de stage of afstudeerproject. In deze overeenkomst worden voorwaarden/afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld werktijden, een (stage)vergoeding, intellectuele eigendomsrechten en (eventueel) een geheimhoudingsplicht.

Deel A en C en deel B van de model stageovereenkomst van de TU/e kunnen hiervoor gebruikt worden. Dit model gaat ervan uit dat de stage of het afstudeerproject een verplicht onderdeel is van je curriculum. Het model stage en afstudeerovereenkomst is een driepartijen-overeenkomst. Dit betekent dat jij, het bedrijf en de TU/e de overeenkomst moeten ondertekenen. Namens de TU/e zal deze overeenkomst worden ondertekend door de directeur bedrijfsvoering of door een gemandateerde TU/e-medewerker.

Het bedrijf kan ook een eigen overeenkomst aan je voorleggen. Deze overeenkomst kan een tweepartijen-overeenkomst zijn (een overeenkomst tussen jou en het bedrijf) of een driepartijen-overeenkomst zijn (een overeenkomst tussen jou, het bedrijf en de TU/e). Als de stage een extra-curriculaire aangelegenheid betreft, dat wil zeggen dat het geen onderdeel is van je opleiding, dan tekent de TU/e de overeenkomst overigens niet. De TU/e is dan geen partij.

Als het bedrijf zelf een contract aan je voorlegt, is het belangrijk om de volgende informatie in acht te nemen ten aanzien van clausules over:

Aanvullende informatie

Maak je gebruik van een contract dat een bedrijf aan je heeft voorgelegd en zijn de voorwaarden/afspraken niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met de stagecoördinator van je faculteit.

Ook kun je kijken naar de FAQ’s-pagina. Hierop staan antwoorden op vragen die veel over stage- en afstudeerovereenkomsten worden gesteld.