Bachelor College

Binnen de opleidingen van het Bachelor College heb je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Je kunt ervoor kiezen je te specialiseren door je te verdiepen in een vakgebied, of juist een breed profiel op te bouwen door diverse vakgebieden te combineren. De keuze is aan jou! 

Het curriculum gaat veranderen

Het curriculum van het Bachelor College wordt aangepast. Alle studenten die vanaf 1 september 2023 aan hun bacheloropleiding aan de TU/e beginnen, volgen het nieuwe curriculum. Hoeveel er in het curriculum verandert, verschilt per opleiding. Bij sommige opleidingen gaat er veel veranderen, bij andere opleidingen zijn de veranderingen kleiner.  
 
Als je vóór 1 september 2023 met je bacheloropleiding bent gestart, ga je verder met je opleiding volgens het huidige curriculum. Als je studievertraging hebt of gaat oplopen, dan geldt er doorgaans een overgangsregeling. 

De volledige overgangsregeling vind je hier:

De verwijzing naar artikelen in de OER kan nog wijzigen.

Heb je vragen over het nieuwe curriculum of de overgangsregeling? Bekijk of je vraag in de FAQ staat. We vullen de FAQ steeds aan, dus kijk regelmatig of er updates zijn.