Professionele vaardigheden

Professionele vaardigheden

Het basisvak professionele vaardigheden (5 ECTS) wijkt qua opzet af van de andere basisvakken, maar is voor je ontwikkeling als ingenieur zeker zo belangrijk. Zo is professionele vaardigheden niet als vak geprogrammeerd in één van de kwartielen, maar bestaat het uit vaardigheidslijnen die zijn opgenomen in de major. Verder zijn de studiepunten verspreid over verschillende andere vakken in de major. 

Iedere student doorloopt de volgende vijf vaardigheidslijnen:

  1. Communiceren: Schrijven & Presenteren 
  2. Samenwerken
  3. Reflecteren
  4. Plannen en organiseren
  5. Opzoeken en omgaan met (wetenschappelijke) informatie

Het aantal uren dat je als student besteedt aan het basisvak professionele vaardigheden staat gelijk aan vijf studiepunten (ongeveer 140 uur). Dit is  verspreid over de drie jaren van de bacheloropleiding.

Hoe wordt het vak getoetst

Als student word je gedurende je bacheloropleiding tenminste drie keer getoetst op alle professionele vaardigheden. Hoe dit gebeurt, verschilt per faculteit. De ene faculteit beoordeelt de toetsen numeriek en laat deze meetellen in de eindbeoordeling van het vak waarbinnen de vaardigheid wordt getoetst. De andere faculteit laat alleen weten of de toets wel of niet behaald is. Deze faculteiten laten de toetsen niet meetellen binnen het desbetreffende vak. Voor allebei de systemen geldt dat het vak waarbinnen de professionele vaardigheid wordt getoetst pas is behaald wanneer het vak met een voldoende is beoordeeld. Het beoordelingsformulier dat je bij de toetsing van de docent ontvangt, wordt opgeslagen in je studentendossier. 

Het volledige basisvak professionele vaardigheden is afgerond wanneer alle beoordelingen met minimaal een voldoende zijn afgerond. De precieze invulling van de vaardigheidslijnen, wanneer de vaardigheid wordt getoetst en hoe de beoordeling van de vaardigheid meeweegt in de beoordeling van het vak waarbinnen het getoetst wordt, is voor iedere major anders. Een link naar de informatie per major is te vinden bij de major. 

Naast het basisvak professionele vaardigheden kun je diverse aanvullende professionaliseringstrainingen volgen.