Bij wie kun je terecht

Krop je vragen niet op. Wij zijn er om je te helpen.

We gaan vertrouwelijk met je informatie om

Als je gebruik maakt van studentbegeleiding (studentendecaan, studentenpsycholoog, vertrouwenspersoon, studiemanagement, Commissie Persoonlijke Omstandigheden, studieadviseur), dan deel je persoonlijke informatie met onze medewerkers. Alle gesprekken, gegevens, documenten en notities worden vertrouwelijk behandeld. De informatie blijft binnen de afdeling studentbegeleiding, tenzij je toestemming hebt gegeven om informatie te delen.

Alleen in geval van een crisissituatie (acuut gevaar voor jezelf en/of anderen) kan zonder toestemming contact worden opgenomen met anderen, zoals de huisarts en naasten.