Studentendecaan

Studentendecaan

Bij de studentendecaan kun je terecht voor informatie en advies over uiteenlopende zaken die niet direct inhoudelijk met de studie te maken hebben. De studentendecaan kan je adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. Ook als je niet goed weet wat er met je aan de hand is, kan het vaak zinvol zijn om daarover een gesprek aan te gaan met een relatieve buitenstaander. Inzicht krijgen in een problematische situatie werkt verhelderend. Met de studentendecaan bespreek je bijvoorbeeld:

  • studiefinanciering;
  • financiële ondersteuning in geval van studievertraging door bijzondere omstandigheden;
  • in- en uitschrijving;
  • uitstel bindend studieadvies (BSA);
  • bestuursbeurzen;
  • indienen van een klacht of bezwaar of het starten van een beroepsprocedure;
  • faciliteiten bij het studeren met een functiebeperking of chronische ziekte;
  • studeren en topsport.

Maak zelf een afspraak

Als student kun je zelf een afspraak maken met de decaan. Afhankelijk van je vraag is één gesprek vaak al voldoende. Soms volgen er meer gesprekken. Slechts in hoge uitzondering neemt de decaan het initiatief voor een gesprek.

Onze online afsprakentool voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van de wet op de privacy. We gebruiken de gegevens alleen als input voor de gesprekken. 

Heb je een vraag?

Heb je vraag aan een studentendecaan en is daar geen afspraak voor nodig? Stuur dan een mail naar studentcounselors@tue.nl. Wil je een afspraak plannen? gebruik dan de afspraakknop om een afspraak te maken.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Reageren / Contact