Studentenpsycholoog

Studentenpsycholoog

Dreig je vast te lopen op één of meerdere levensgebieden, waardoor studeren even niet meer zo goed lukt en ben je hiervoor op zoek naar hulp? Heb je een andere vraag over je welzijn of psychische gezondheid en wil je weten wat de juiste plek is om deze te stellen? Maak dan een afspraak voor een Quick Referral met de studentenpsycholoog.

Quick Referral

Een Quick Referral is een consult van 15 minuten met de studentenpsycholoog waarna je:

 • Verwezen kan worden naar één van de (groeps)cursussen die de studentenpsychologen aanbieden; 
 • Verwezen kan worden naar een meer uitgebreide intake met de studentenpsycholoog om een betere inschatting te kunnen maken en/of een individueel behandeltraject te starten (van maximaal 5 sessies) (zie hieronder voor verdere informatie); 
 • Verwezen kan worden naar je huisarts of een andere geestelijke gezondheidspecialist, wanneer de klachten niet binnen het spectrum van de studentenpsychologen vallen of meer expertise of tijd vereisen;
 • Verwezen kan worden naar een andere afdeling binnen de universiteit, zoals een studieadviseur of een studentendecaan;
 • Een snel advies of antwoord kan krijgen op een vraag met betrekking tot mentale gezondheid.

Hoe haal je het meeste uit je afspraak?

 • Neem de tijd om zorgvuldig de vragen te beantwoorden die worden gesteld bij het maken van de afspraak.
 •  Probeer duidelijk te verwoorden wat je grootste probleem of vraag is.
 •  Kom op tijd naar de afspraak.

Deze online afsprakentool is door de TU/e zorgvuldig opgezet en het systeem voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van de wet op de privacy. De gegevens worden alleen als input voor de gesprekken gebruikt.

Aanvullende informatie

Intake studentenpsycholoog (na advies Quick Referral)

Een intakegesprek met de studentenpsycholoog duurt 45 minuten en heeft als doel je zo goed mogelijk te leren kennen en helder te krijgen wat je klachten en hulpvraag zijn. Aan het eind van het gesprek zal er dan een plan worden opgesteld voor de eventuele vervolgafspraken (maximaal 4).

De studentenpsycholoog kan je helpen bij klachten zoals:

 • Somberheidsklachten
 • Angstklachten zoals: 
  • Faalangst
  • Sociale angst
  • Presenteerangst
  • Je snel zorgen maken
 • Problemen gerelateerd aan Autisme of ADHD
 • Problemen gerelateerd aan hoogbegaafdheid
 • Negatief over jezelf denken / Laag zelfvertrouwen
 • Moeite met assertiviteit
 • (Studie)stressgerelateerde klachten
 • Persoonlijke omstandigheden (zoals het overlijden van een naaste of het omgaan met een ziekte of handicap)

Verwijzing buiten TU/e

Afhankelijk van de aard en ernst van je klachten, zal de studentenpsycholoog je doorverwijzen naar een andere professional binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij:

 • Verslavingsproblematiek
 • Psychiatrische stoornissen zoals OCS, fobieën, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
 • Klachten die urgent zijn of ernstig, bijvoorbeeld langdurige en ernstige somberheid, geregeld denken aan suïcide, hele dagen in bed liggen, dissociatie met de werkelijkheid of als je niet meer alleen naar buiten durft of contact durft te hebben met anderen.
 • Zelfbeschadiging / zelfverminking (automutilatie).
 • Recidiverende klachten waarbij eerdere behandeling tot dusver onvoldoende heeft geholpen.
 • Er een vraag is naar psychologisch onderzoek / diagnosestelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ADHD / autisme-onderzoek, intelligentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek.

De studentenpsychologen zijn goed op de hoogte van hulpverleningsinstanties in de regio en zullen in het geval van doorverwijzing met je meekijken naar passende hulpverlening. Je huisarts dient uiteindelijk de verwijsbrief uit te schrijven. Als je denkt dat de behandeling van de studentenpsycholoog niet passend of toereikend zal zijn, adviseren we je direct contact op te nemen met je huisarts.

Contact bij spoed

Wanneer je problemen zo ernstig zijn dat je echt niet kunt wachten op een afspraak, kijk dan hieronder voor verschillende mogelijkheden voor hulp.

De huisarts
Je kunt altijd contact opnemen met je eigen huisarts. Mocht de huisarts in het weekend niet aanwezig zijn, dan kun je contact opnemen met de huisartsenpost via 088 876 5151. Meer informatie kun je vinden op de website.

In geval van nood
In geval van nood kan altijd contact op worden genomen met 112. Bij suïcidale gedachten kan contact op worden genomen met 113 op nummer 0800-0113.

Contact studentenpsycholoog

Vraag je je af of jouw klacht passend is voor de studentenpsycholoog? Wil je graag meer informatie over de cursussen die aangeboden worden? Denk je dat jouw klachten dusdanig ernstig zijn dat je niet kunt wachten tot je afspraak? Of heb je een andere vraag? Je mag contact opnemen met ons via student.psychologists@tue.nl. We kijken dan met je mee wat mogelijk is.

PhD Psycholoog

Als je een PhD-student of EngD-trainee bent, dan kun je een afspraak maken met de PhD psycholoog

Direct naar