USE-leerlijnen

USE staat voor User, Society en Enterprise. Technologie, en daarmee ook jij als ingenieur, heeft altijd te maken met de gebruikers, de maatschappij en het bedrijfsleven. USE laat de bredere context van technologie zien. Je volgt gedurende je opleiding minimaal 4 USE-vakken: één basisvak en één USE-leerlijn, die bestaat uit 3 vakken en 5 Studium Generale activiteiten.

Verandering in aanbod USE-leerlijnen

Met de invoering van het nieuwe curriculum van het Bachelor College verandert ook het aanbod van de USE-leerlijnen. Vijf leerlijnen worden in het academisch jaar 2023/2024 voor het laatst aangeboden:

  • Quality of Life  
  • Internet of Things  
  • Physics of Social Systems  
  • The Secret Life of Light  
  • Design for a Sustainable Future  

De Data Challenges worden vanaf AY 2023-24 enkel meer gegeven voor de Bachelor Data Science studenten.

De overige leerlijnen worden in het academisch jaar 2024/2025 nog aangeboden. 

Achtergrond

Als ingenieur ontwikkel je technologie voor gebruikers, om zo bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen en economische kansen voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van robots in de medische zorg. Naast het ontwikkelen van de technologie is van belang of patiënten de robots accepteren, of het past binnen de normen van goede zorg en of in Nederland überhaupt bedrijven zijn die de robots kunnen en willen ontwikkelen. Als bachelorstudent volg je daarom het USE-basisvak en tenminste één complete USE-leerlijn, bestaande uit een exploratie vak, een verdiepend vak en een toepassingsvak/project.

Een USE-leerlijn kun je vanaf je tweede studiejaar volgen. Meer informatie over de programmering van de verschillende pakketten is te vinden in de beschrijvingen van de pakketten

Exploratie, Verdieping, Toepassing

In iedere USE-leerlijn staat één onderwerp centraal. Hierin wordt de interactie tussen technologie en omgeving duidelijk zichtbaar en richt zich op één of meerdere perspectieven ( U, S, E). Een USE-pakket is opgebouwd uit drie onderdelen van 5 ECTS (vanaf 2014 ook 5x deelname aan Studium Generale activiteiten).

Exploratie
In deze fase verken je het onderwerp en maak je je de centrale inzichten en discussies over het onderwerp eigen. Daarnaast doe je een aantal casestudies waar je de interacties tussen technologie en omgeving bestudeert. Deze casestudies kunnen zich op verschillende technologieterreinen afspelen.

Verdieping:  
Hier maak je je de relevante kennis (theorieën, methoden, en technieken) van onderdelen van sociale-, management- en geesteswetenschappen eigen. De verdieping van het pakket bestaat vaak uit een keuze van verschillende soorten verdiepende vakken.

Toepassing:
Tot slot pas je de eerder opgedane kennis en vaardigheden toe op een project, binnen een relevant technologieterrein. Deze projecten kunnen zowel ontwerp- als onderzoeksgeoriënteerd zijn. Voor één leerlijn worden meerdere projecten door verschillende faculteiten aangeboden. Hierdoor kun je de verbinding leggen met meerdere technologieterreinen.

Studium Generale

Het deelnemen aan tenminste 5 met een USE- logo aangemerkte activiteiten van Studium Generale maakt deel uit van je USE- leerlijn.

Het bureau Studium Generale heeft tot taak de maatschappelijke, intellectuele en culturele vorming van studenten te bevorderen. In samenwerking met studenten organiseert SG lezingen, discussies, concerten, tentoonstellingen, theater- en filmvoorstellingen voor studenten.

Voor deelname aan deze activiteiten kun je je online inschrijven bij Studium Generale. Studium Generale registreert de activiteiten waaraan je deelneemt ter plaatse. Als je aan het eind van je projectvak 5 activiteiten hebt gevolgd, kun je de USE-leerlijn volledig afronden. Uiteraard ben je ook na het volgen van vijf programma’s nog van harte welkom bij activiteiten van Studium Generale. Deze zijn bedoeld als wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele verbreding.

NB Als je als student bent vrijgesteld van de USE leerlijn omdat je bij de Eindhoven School of Education (ESoE) de Educatieve Minor volgt, dan geldt nog steeds dat je naast het coherent pakket tenminste 5 met een USE-logo aangemerkte activiteiten van Studium Generale dient te volgen. Dit is het vak SG100 in Osiris. Afronding van het coherent pakket staat los van afronding van het vak SG100. Je bent hier zelf voor verantwoordelijk.

(Als je voor 2014 startte aan je Bachelor College opleiding, dan hoef je de SG activiteiten niet te volgen in het kader van je USE-leerlijn.)

Interessante links