Coaching

Door de keuzeruimte kun je na je definitieve studiekeuze experimenteren met keuzevakken en pakketten om je studie steeds beter te laten aansluiten bij jouw (ontwikkelende) interesses en capaciteiten. Afhankelijk van je ambities, interesses en capaciteiten kun je bijvoorbeeld uitkomen op verdieping binnen je gekozen major, een verkenning van grensgebieden tussen een aantal disciplines, een combinatie van twee majors (eventueel twee diploma’s), de uitdaging van een honors program of een tweedegraads bevoegdheid voor VO-docent.

Docentcoach

Bij het kiezen van vakken en pakketten krijg je coaching van een docent uit jouw major. Je docentcoach zal met je in gesprek gaan om te reflecteren op je verwachtingen, toekomstperspectief, successen en moeilijkheden. Hij of zij helpt je te zoeken naar een optimale match tussen jouw ambities en de inrichting van jouw studie. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuzes ligt bij jou, maar je coach zal je hierbij helpen.

Studentmentor

Naast een docentcoach krijg je ook een studentmentor. Deze zie je vooral in het eerste semester (kwartiel 1 en kwartiel 2). Hij of zij helpt je bij de praktische zaken die je tegen kunt komen bij je studie. Denk bijvoorbeeld aan: waar moet ik zijn om boeken te kopen, hoe kan ik het beste studeren en hoe vind ik mijn weg in het studentenleven.

Coachingsgesprek

Een coachingsgesprek voer je samen met je docentcoach. Hij of zij helpt je om de invulling van je keuzeruimte zo goed mogelijk te laten aansluiten bij je interesse en ambities. De verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt, ligt natuurlijk bij jezelf. Dit vraagt om een actieve houding en aanpak als het gaat om: 

• het voeren van gesprekken 
• de voorbereiding op en vastlegging van de gesprekken en het
• actief aan de slag gaan tussen twee gesprekken in.

Wat je uit zo’n gesprek haalt, hangt van jezelf af. Wat je kunt doen om de gesprekken zo te voeren dat je in elk gesprek een stap verder komt in je keuzeproces lees je hieronder.

Verwachtingen uitspreken en doelen stellen
Docenten verschillen van elkaar in hoe ze coachen. Studenten verschillen van elkaar in wat ze willen en wat ze nodig hebben om keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat jij en je docentcoach verwachtingen naar elkaar toe uitspreken: wat verwacht jij aan ondersteuning van je coach en wat verwacht je coach van jou? Ook is het belangrijk om met elkaar af te stemmen waar elk gesprek over gaat en wat het doel is van het gesprek. 

Keuzeproces doorlopen
Voor het maken van een keuze doorloop je een aantal fasen van het keuzeproces. Met de docentcoaches is afgesproken dat je in het eerste jaar het hele keuzeproces twee keer doorloopt: 

  • De eerste keer om tot een keuze te komen voor de twee vakken die je in dat jaar vrij mag kiezen
  • De tweede keer om de hele keuzeruimte van de bachelor (voorlopig) in te vullen 

Deze fasen helpen je bij het voorbereiden en voeren van de gesprekken.