Bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste jaar van je bacheloropleiding op de TU/e ontvang je een bindend studieadvies (bsa). Met het bsa geven we aan of er een goede match is tussen jou en je opleiding en of we je in staat achten om je studie binnen een redelijke termijn met succes af te ronden. In het eerste jaar van je bacheloropleiding moet je minimaal 45 van de 60 studiepunten behalen. Voor sommige opleidingen geldt dat je de studiepunten voor een aantal specifieke vakken moet hebben behaald. In de Onderwijs en Examenregeling (OER) van je opleiding vind je terug of dit ook voor jouw opleiding geldt. Het bsa wordt vastgesteld door de examencommissie van jouw opleiding.

Als je erin slaagt om tenminste 45 studiepunten te behalen en als je voldoet aan eventuele aanvullende voorwaarden over het behalen van specifieke vakken, ontvang je een positief bsa. We gaan er dan van uit dat je onder normale omstandigheden je opleiding binnen een redelijke termijn met succes kunt afronden. Haal je minder dan 45 studiepunten of voldoe je niet aan eventuele aanvullende voorwaarden, dan krijg je een negatief bsa. In dat geval kun je je de aankomende drie jaar niet meer inschrijven voor diezelfde opleiding.

Preadvies

Het collegejaar kent vier kwartielen. Na het tweede kwartiel ontvang je een preadvies, een voorlopig studieadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft je een bevestiging bij studiesucces of een eerste waarschuwing bij onvoldoende studievoortgang.

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Als je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden, neem dan binnen 20 werkdagen na het ontstaan hiervan contact op met je studieadviseur. Iemand mag ook namens jou contact opnemen met de studieadviseur. Alleen wanneer je persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld bij de studieadviseur, je na een doorverwijzing een afspraak hebt gemaakt bij de studentendecaan, je daarna zelf een verzoek tot uitstel van het bsa bij de examencommissie hebt ingediend en je tijdig bewijsstukken van je omstandigheden hebt aangeleverd bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden, kan een examencommissie rekening houden met deze omstandigheden bij het uitbrengen van het bsa.

Bsa en corona

Voor het academisch jaar 2022/2023 gelden vooralsnog de gebruikelijke regels. Er zijn dus geen aangepaste regels omtrent bsa in verband met het coronavirus.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ESA (Education and Student Affairs) op via 040 - 247 4747 of onderstaand contactformulier. 

Contact