Bindend studieadvies

Bindend studieadvies studiejaar 2023/2024

Aan het einde van je eerste jaar van je bacheloropleiding op de TU/e ontvang je een bindend studieadvies (bsa). Met het bsa geven we aan of er een goede match is tussen jou en je opleiding en of we je in staat achten om je studie binnen een redelijke termijn met succes af te ronden. In het eerste jaar van je bacheloropleiding moet je minimaal 45 van de 60 studiepunten behalen. 

In het studiejaar 2022/2023 (en eerder) gold voor sommige opleidingen dat je de studiepunten voor een aantal specifieke vakken moest hebben behaald. Dat geldt nu niet meer.  

Als je erin slaagt om tenminste 45 studiepunten te behalen, ontvang je een positief bsa. We gaan er dan van uit dat je onder normale omstandigheden je opleiding binnen een redelijke termijn met succes kunt afronden. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een negatief bsa. In dat geval kun je je de aankomende drie jaar niet meer inschrijven voor diezelfde opleiding. 

Het bsa wordt vastgesteld door de examencommissie van jouw opleiding. 

Preadvies

Het collegejaar kent vier kwartielen. Na het tweede kwartiel ontvang je een preadvies, een voorlopig studieadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft je een bevestiging bij studiesucces of een eerste waarschuwing bij onvoldoende studievoortgang.

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Als je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden, neem dan binnen 20 werkdagen na het ontstaan hiervan contact op met je studieadviseur. Iemand mag ook namens jou contact opnemen met de studieadviseur. Alleen wanneer je persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld bij de studieadviseur, je na een doorverwijzing een afspraak hebt gemaakt bij de studentendecaan, je daarna zelf een verzoek tot uitstel van het bsa bij de examencommissie hebt ingediend en je tijdig bewijsstukken van je omstandigheden hebt aangeleverd bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden, kan een examencommissie rekening houden met deze omstandigheden bij het uitbrengen van het bsa.

Begeleiding

Als je te maken krijgt met persoonlijke omstandigheden die studeren lastig maken, kunnen wij je helpen om het beste uit jezelf en je studie te halen. Maak een afspraak met je studieadviseur en bespreek jouw situatie. De studieadviseur denkt met je mee in het zoeken naar oplossingen en kan je doorverwijzen naar de studentendecaan.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ESA (Education and Student Affairs) op via 040 - 247 4747 of onderstaand contactformulier. 

Contact