Voorzieningen voor een tentamen aanvragen

Als je een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten hebt, kun je voorzieningen (speciale faciliteiten) voor tentamens aanvragen.  

Voorzieningen voor tentamens aanvragen

Het kost tijd om de juiste voorzieningen te regelen.  

 • Weet je vóór de start van je studie al dat je een voorziening nodig hebt? Neem dan minimaal 3 maanden voor de start van het academisch jaar contact op met onze studentendecanen via studentcounselors@tue.nl.    
 • Kom je er tijdens je studie achter dat je een voorziening nodig hebt? Neem dan minimaal 5 weken voor de start van de tentamenperiode contact op met de studentendecanen via studentcounselors@tue.nl.  

Binnen 20 dagen na ontvangst van je aanvraag laten we je weten of de voorzieningen zijn toegekend, hoe lang de voorzieningen aan je worden toegekend en of je nog actie moet ondernemen. Een overzicht van de aan jou toegekende voorzieningen vind je in Osiris. Dit overzicht plus je campuskaart toon je voor de start van het tentamen aan de surveillant.  

Toegekende voorzieningen waarvoor geen actie nodig is

Als een voorziening voor tentamens is toegekend, dan verschilt het welke acties je nog moet ondernemen. Sommige toegekende voorzieningen worden ieder tentamen automatisch voor je geregeld. Voor onderstaande voorzieningen hoef je na toekenning geen actie te ondernemen:  

 • 10 minuten extra tentamentijd per uur 
 • Gebruik van oordoppen/koptelefoon 
 • Diabetesvoorzieningen (glucosemeter, medicijnen, eten) 
 • Tentamens in een groter lettertype/A3 
 • Gebruik van woordenboek/niet-grafische rekenmachine 
 • Gebruik van een dyslexiebril 
 • Vooraan in de tentamenruimte zitten 
 • Rondlopen en oefeningen doen (maximaal 3 keer tijdens het tentamen) 
 • Gebruik van zonnebril/oogdruppels 

Toegekende voorzieningen waarvoor actie van jou nodig is

Toegekende voorzieningen die niet hierboven genoemd zijn, worden niet automatisch voor je geregeld. Voor deze voorzieningen moet je iedere tentamenperiode wel nog iets regelen. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn: 

 • Meer dan 10 minuten extra tentamentijd per uur 
 • Statafel/ergonomische stoel 
 • Gebruik van laptop met spraaksoftware Kurzweil 
 • Tentamenlocatie met minder prikkels 
 • Individuele ruimte om een tentamen te maken 
 • Rondlopen en doen van oefeningen (vaker dan 3 keer per tentamen) 
 • Diverse maatregelen vanwege visual stress 
 • Gebruik voorleesprogramma ClaroReadPlus 
 • Gebruik van epilepsiemedicatie 
 • Gebruik van een beveiligde notebook 

Als je tijdens een tentamen gebruik wil maken van deze voorzieningen, zorg er dan voor dat je dit formulier uiterlijk 3 werkweken voor de start van de tentamenperiode waarin het tentamen plaatsvindt, invult. Zo bevestig je dat je tijdens dat tentamen daadwerkelijk gebruik wil maken van de toegekende voorzieningen. Je moet het formulier elke tentamenperiode (inclusief de interim tentamenperiode in augustus) opnieuw indienen.  
 
Ben je een masterstudent? Denk er dan aan om je tegelijkertijd aan te melden voor het tentamen in Osiris.  

Voor het collegejaar 2023-2024 gelden de volgende deadlines voor het indienen van het formulier:

 • Tentamenperiode Q1: 6 oktober 2023
 • Tentamenperiode Q2: 22 december 2023
 • Tentamenperiode Q3: 15 maart 2024
 • Tentamenperiode Q4: 31 mei 2024
 • Interim tentamenperiode: 19 juli 2024

Bereid je goed voor op je tentamen

Op de pagina Toetsen en beoordelen vind je tips voor een goede voorbereiding op je tentamen. 

Directly to