Klachten en geschillen

Wanneer je ontevreden of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, dan kun je een klacht of geschil (beroep of bezwaar) indienen. Hiervoor ga je naar de balie van Education and Student Affairs (ESA). Je kunt dit ook schriftelijk of digitaal doen. ESA beoordeelt of er sprake is van een klacht, een beroep of bezwaar. 

Zoek eerst informeel contact

Voordat je de formele weg bewandelt, kun je beter eerst zelf contact opnemen met de instantie of persoon waartegen je een klacht wilt indienen, of tegen wie je beroep wilt instellen of bezwaar maken. Vaak is er wel een oplossing te vinden. Vind je dit lastig? Vraag je studieadviseur om hulp.  

De procedure

Kom je er toch niet uit? Dan dien je bij ESA formeel een klacht of geschil in. Je krijg een ontvangstbevestiging en ESA stuurt je klacht of geschil door naar de juiste instantie die het in behandeling neemt. Denk aan het faculteitsbestuur, het College van Bestuur (CvB) of het College van Beroep voor de Examens (CBE).  

ESA houdt goed in de gaten of de afhandeling van je klacht of geschil binnen de geldende termijn plaatsvindt. 

Direct naar