Nationale Ombudsman

In geval je een klacht hebt over gedragingen van bestuursorganen of een medewerker van de TU/e, kun je je met deze klacht wenden tot de Nationale ombudsman te Den Haag.

Dit moet je binnen één jaar doen na ontvangst van de bevindingen van de instelling over je klacht.

Alvorens een klacht door de Nationale ombudsman in behandeling wordt genomen, dien je je met je klacht eerst tot de instantie te wenden waarover je een klacht hebt.

Niet alle klachten worden door de Nationale ombudsman in behandeling genomen. Bijvoorbeeld zaken die kunnen of konden worden voorgelegd aan het CBE of het CBHO worden niet door de Nationale ombudsman in behandeling genomen.

Een klacht die in behandeling wordt genomen kan leiden tot een onderzoek dat wordt afgesloten met een schriftelijk rapport waarin eventueel aanbevelingen worden gedaan.

De TU/e is niet verplicht deze aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te volgen.