Procedure

Indien je informatie wenst over de te volgen procedure, de duur van de procedure, maar bijvoorbeeld ook de kansen in de procedure, neem dan vooraf (dus vóór indiening van het formulier) contact op met de studentendecaan.

Wanneer je in zijn algemeenheid informatie wil over bijv. je inschrijving, de stand van zaken van de aanvraag voor een bestuursbeurs, of andere student- dan wel onderwijsgerelateerde vragen, wend je dan ook tot ESA.

 

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met Education and Student Affairs op via +31 (0)40 247 4747 of onderstaand contactformulier. 

Contact