Melding ongewenst gedrag

Als iemand je lastig valt, met uitlatingen, gebaren of handtastelijkheden, dan kun je daar iets tegen doen.

Soms is een gesprek daarover voldoende. Maar als dat niet helpt, of als je advies of hulp nodig hebt om zo'n gesprek aan te gaan, dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon, die uiteraard geheimhoudingsplicht heeft.

Behalve het bieden van een luisterend oor, kan die vertrouwenspersoon je helpen om zelf het probleem op te lossen. Ook kan hij, maar alleen als je dat zelf wenst, bemiddelen in het vinden van een oplossing. Tenslotte is hij de persoon die je kan ondersteunen wanneer je een klacht wilt indienen.

Direct naar