Tijdelijk Uitschrijven

Door een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten kunnen er (al dan niet voorziene) situaties ontstaan waardoor je een bepaalde periode (langer dan twee maanden) niet kunt studeren. Om te bepalen of het voor jou verstandig is je tijdelijk uit te schrijven, is overleg met een studentendecaan noodzakelijk. Als je weer kunt studeren dan kun je een verzoek bij ESA indienen om op een niet regulier moment te mogen instromen. Hiervoor moeten je bijzondere omstandigheden bekend zijn bij de studentendecaan. Voor een tussentijdse inschrijving moet je altijd een schriftelijk verzoek richten aan het College van Bestuur waarin je kort aangeeft waarom je niet op een regulier moment kon instromen. Dit verzoek dien je vervolgens in bij Education and Student Affairs (ESA).