Student Wellbeing Network (SWeN)

Het Student Wellbeing Network (SWeN) is een groep studenten en medewerkers die actief werkt aan het welzijn van studenten. Door samen te werken op het gebied van welzijn, kunnen we veranderingen doorvoeren die groter zijn dan de som van onze individuele inspanningen en hebben we een groter bereik. Met SWeN willen we de communicatie en coördinatie tussen partijen die werken aan het bevorderen van studentenwelzijn aan de TU/e verbeteren. Door zowel studenten als medewerkers te betrekken, fungeert SWeN ook als een adviesorgaan voor zaken die te maken hebben met beleid over studentenwelzijn.

Iedereen is welkom

SWeN heeft geen leden. Alle studenten en medewerkers kunnen deelnemen aan alle vergaderingen of ons van input voorzien. Elke maand wordt er een grote vergadering georganiseerd waar een specifiek onderwerp wordt besproken, soms een expert als spreker. Tussen door vinden minder formele vergaderingen plaats om bij te praten over alledaagse zaken of om dieper op iets in te gaan.

Contact

SWeN wordt geleid door het SWeN-core team, dat bestaat uit studenten en medewerkers. Zij zijn per mail bereikbaar voor vragen, input, feedback en ideeën.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact metons op onderstaand contactformulier.

Contact