Student assistantship

Procedure voor het aanstellen van student-assistenten

Student-assistenten worden aangesteld ten behoeve van onderwijs- en/of onderzoektaken bij een capaciteitsgroep/afdeling van de faculteit. Alleen studenten die het propedeuse-diploma hebben behaald of het certificaat dat zij de propedeutische fase hebben afgerond kunnen tonen, en als student staan ingeschreven, komen in aanmerking voor een student-assistentschap. Geïnteresseerde studenten kunnen vacatures bekijken op de website van Euflex Technificent: https://www.euflex.nl/technificent/.

Studenten van buiten de EU dienen in het bezit te zijn van een werkvergunning. Secretariaten kunnen hiervoor contact opnemen met Euflex sa@tue.nl.

Om aangesteld te kunnen worden als student-assistent moet je bovendien ingeschreven staan bij Euflex. Dit is eenmalig en kan op het moment dat de student-assistent voor het eerst als student-assistent gaat werken. Voor het aanstellen moet de volgende procedure worden gevolgd.

Voor iedere (nieuwe) aanstelling als student-assistent moeten het digitale formulier door het secretariaat van de afdeling of capaciteitsgroep ingestuurd worden: https://www.euflex.nl/aanmelden-student/

Op basis van deze informatie neemt Euflex via e-mail contact op met de student-assistent over de aanstelling.

Bij vragen of problemen altijd eerst contact opnemen met het secretariaat van de afdeling of capaciteitsgroep.

Salariëring en Aanstellingsvoorwaarden

2e jaars 60 punten
3e jaars 120 punten
4e en 5e jaars 180 punten

Uitgangspunt van de salariëring is het cursusjaar waarin je je bevindt (2e,3e of 4e). Dit wordt tussentijds niet aangepast.

In 2022 zijn de indicaties van de salarissen voor student-assistenten:

  • 2e jaars                                           € 15,18 bruto per uur
  • 3e jaars                                           € 15,18 bruto per uur
  • 4e jaars                                           € 16,50 bruto per uur
  • Werkstudent 2e en 3e jaars            € 15,18 bruto per uur
  • Werkstudent 4e jaars                      € 16,50 bruto per uur

In de bruto uursalarissen zijn de verlofdagen "verwerkt". Dit betekent dat student-assistenten geen recht hebben op verlofdagen. De salarissen zijn gebaseerd op de CAO en de TU/e-inschalingen en zullen worden aangepast zodra de CAO of TU/e-inschalingen worden gewijzigd.