Capaciteitsbegrenzing

Vakken met capaciteitsbeperking

Binnen het Bachelor College heb je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interesses en ambities. In principe kun je daarom ook alle vakken van andere bacheloropleiding als keuzevakken opgeven. Het kan zijn dat vanwege allerlei praktische redenen er een maximum gesteld is aan het aantal deelnemers. Het maximum is dan zodanig dat in ieder geval studenten voor wie het vak deel uitmaakt van het verplichte deel van het examenprogramma, kunnen deelnemen. Deze groep studenten moeten uiterlijk tien werkdagen voor de uiterste aanmeldtermijn aangemeld zijn om zeker te zijn van deelname. Zijn er na die datum nog plaatsen over, dan stelt de faculteit de aanmelding open voor studenten van andere opleidingen waarna je je vervolgens op de gewone wijze kunt aanmelden. Het aantal nog beschikbare plaatsen kun je zien bij het registeren in het tussenscherm (nadat je de vakcode hebt ingevuld en op de knop ‘inschrijven voor cursus’ hebt geklikt). 

LET OP: maakt een dergelijk vak onderdeel uit van jouw major zorg er dan voor dat je je z.s.m., doch uiterlijk 10 werkdagen voor de aanmelddeadline, hebt aangemeld.

Voor studiejaar 2019-2020 betreft het de volgende vakken:

Department

Year of program

Code

Course name

Starting block

B20197W2X0Walkscapes4

BMT

2019

8QA01

DBL Image Analysis

2

BMT

2019

8QA03

DBL Mechanics of a Blood Vessel

4

BMT

2019

8QA04

DBL Medicins (1 + 1 is not 2)

2

BMT

2019

8QA05

DBL Gene expression

4

BMT

2019

8QA06

DBL Biosensor for the skin

4

BMT

2019

8QA11

DBL Tissue damage

2

BMT

2019

8QB01

DBL Functional tissue repair (BBT)

3

BMT

2019

8QB02

DBL Entering the lab (BBT)

4

BMT

2019

8QB05

DBL Heart and circulation (BBT)

4

BMT

2019

8QB10

DBL Entering the lab (MWT)

3

BMT

2019

8QB13

DBL Functional repair of tissue (MWT)

4

BMT

2019

8QB14

DBL Heart and circulation (MWT)

3

BMT

2019

8TA00

Skin and tissue

1

BMT

2019

8RA00

Biochemistry

4

BMT

2019

8P350

Project Tissue Engineering

3

IE&IS20190SEUD0Resp. Inn. in a Global Context: Cont Mat1
IE&IS20191ZAUC0Marketing in Action4

ID

2019

DZB120

Exploratory Making

1

ID

2019

DZB120

Exploratory Making

2

ID

2019

DZB120

Exploratory Sketching

3

ID

2019

DZB120

Exploratory Sketching

4

ID

2019

DZB170

Trends and Forecasting

2

ID

2019

DAB130

Design with and for Multiple Stakeholders

3

ID

2019

DBB190

Design for Debate

2

ID

2019

DCB170

Socio-cultural Sensitivity

2

ID

2019

DCB180

Digital Craftsmanship

4

ID

2019

DCB210

Intercultural Design

4

ID

2019

DAB150

Introduction to Business in Design

4

ID

2019

DBB110

Creative Mechanical Engineering

4

ID

2019

DBB130

Creative Apps

3

ID

2019

DBB170

Sensors for Physiology

2

ID

2019

DBB220

Intelligent Interactive Products

4

ID

2019

DDB140

User Evaluation Methods

4

ID

2019

DZB110

Design Management

1

ID

2019

DBSU10

Technologies for Connectivity (ULL 2)

3

ST20196E1X0OGO Nanotechnologie2
ST20196E10X0Practical Transport Phenomena4
TN20193EBX0Machine Learning for Physicists4
TN20193EDX0Control and data processing in physics experiments1
TN20193DEX0Physics of new energy2

W

2019

4MC00

Experimental and numerical skills

3

W20194WAU00User testing, evaluation and improvement4
W20194WEU00Ideation and Preliminary Design2
W20194WSU00Detailing, realization and RPC test3
W&I20192ILX0Tangible Computing4
W&I20192IS70DBL App development3
W&I20192IOI0DBL Process mining3
W&I20192IO70DBL Embedded systems3
W&I20192IO90DBL Algorithms3

De volgende vakken van de USE-leerlijn Design Thinking for a Connected Society kennen een maximum om de deelnemers over de verschillende onderdelen te spreiden:

Department

Year of program

Code

Course name

Starting block

Maximum

ID

2018

DAAU10

Interdisciplinary Innovation

4

150

ID2018DBSU10Technologies for Connectivity (ULL2)3150

ID

2018

DDEU10

Empathy with the User

1

150

De joint bacheloropleiding Data Science is 1 september 2016 van start gegaan. I.v.m. de opbouw van deze nieuwe opleiding is afgesproken dat de capaciteit bij deze vakken geleidelijk aan vergroot wordt, zodat ook steeds meer studenten van andere opleidingen ook deze vakken als keuzevak kunnen kiezen. Voor 2018-2019 betreft het de volgende vakken:

Eerstejaarsvakken met een maximum van 200 studenten

Code

Course name

Starting block

JBC000Creative Thinking3
JBG00Data Science Ethics4
JBG010Perspectives on Data Science1

JBG030

DBL Data Challenge

4

JBI010

Programming

1

JBI020

Foundations of computing

2

JBI030

Data Mining

3

JBL030

Understanding the Information Society

2

JBM010

Data Statistics

2

JBM050

Statistical computing

4

Tweedejaarsvakken met een maximum van 110 studenten

Code

Course name

Starting block

JBI030

Data Mining

3

JBI100

Visualization

4

JBL110

Innovation and Regulation

4

JBL120

Law and Data Science

1

JBM020

Research Methods

2

JBM040

Business Analytics

2

JBM050Statistical Computing4
Derdejaarsvakken met een maximum van 40 studenten

Code

Course name

Starting block

JBE140

Business Insights

1

JBC090

Cognitive Science

2

JBE150

Start-ups

2