Financiering

Een summerschool in het buitenland doen brengt kosten met zich mee. Soms betaal je een totaal bedrag voor een studie-programma inclusief huisvesting, andere keren is alleen de tuition fee inbegrepen.

Helaas heeft de TU/e geen speciaal fonds beschikbaar voor studenten die een Summerschool (al dan niet met academische erkenning) gaan doen in het buitenland.

Pas wanneer je meer dan 6 ects voor een buitenlandse activiteit ontvangen kun je aanspraak maken op financiele ondersteuning vanuit TU/e Fonds Ectspunten Buitenland.

Je kan ook kijken op de website Beursopener voor het zoeken naar eventuele beursmogelijkheden van externe beursverstrekkers en stichtingen.