NL Scholarship

NL Scholarship

Als je buiten de EER een stage, studie of onderzoek gaat uitvoeren, kun je meedingen naar de NL Scholarship (voorheen: Holland Scholarship) beurs voor uitgaande mobiliteit. Dit is een beurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én de Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van €1.250,- als tegemoetkoming in je studiekosten. De TU/e heeft jaarlijks een beperkt aantal NL Scholarship beurzen toegewezen gekregen. Om mee te dingen naar de NL Scholarship beurs, moet je voldoen aan een aantal eisen: 

  • Je volgt een voltijdsopleiding aan de TU/e.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden (90 dagen) en 15 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats buiten de EER.
  • Je bent een excellente student; selectie vindt plaats op basis van ranking, waarbij het gewogen cijfergemiddelde en je studievoortgang leidend zijn.

Deadlines voor aanmelding voor een NL Scholarship beurs (gekoppeld aan een FIE aanvraag in het Mobility Online systeem) 2023/2024

 

Aanvangsdatum exchange/stage tussen

en

Deadline aanmelding beurs voor mobiliteit met aanvangsdatum in betreffende kwartiel

Kwartiel 1

1 juli

30 september

1 juni

Kwartiel 2

1 oktober

31 december

1 september

Kwartiel 3

1 januari

31 maart

1 december

Kwartiel 4

1 april

30 juni

1 maart

NL SCHOLARSHIP WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR

EP Nuffic

Vereniging Nederlandse Samenwerkende Universiteiten

Vereniging Hogescholen

Ministerie van OCW

Direct naar

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met drs. Petri van de Vorst op via 040 - 247 4312 of onderstaand contactformulier. De NL Scholarship beurs vraag je aan via Mobility Online.

Contact