IChemE

De TU/e masteropleiding Chemical Engineering is door de IChemE (https://www.icheme.org) geaccrediteerd. Deze accreditatie geldt voor studenten die in hun masterprogramma de zogenaamde IChemE‐track hebben opgenomen en voor het masterexamen geslaagd zijn. De IChemE‐track bestaat uit de CPT-track met daarbinnen de volgende onderwijseenheden:

Onderwijseenheid

Vakcode

Sp

Advanced Transport Phenomena

6CPT10

5

Catalysis, Science and Technology

6CPT20

5

Advanced Chemical Reaction Engineering

6CPT30

5

Advanced Separation Technology

6CPT40

5

Advanced Process Design

6EMA06

5

Graduation Project CPT

6CPT00

45

Studenten uit de cohorten vanaf 2015 die in het individuele examenprogramma alle onderwijseenheden van de bovenstaande IChemE track hebben opgenomen en opteren voor de IChemE-track toevoeging op het master diploma, dienen uiterlijk één maand voorafgaand aan de vaststelling van hun slagen voor het afsluitend master examen een e-mail met dat verzoek te sturen naar: CSA.CEC@tue.nl. De examencommissie controleert of de student aan de IChemE-track voorwaarden heeft voldaan. 

Directly to